BIST2.857,18%-0,25
USD17.962%0.08
EURO18,2518%-0.88
ALTIN1.027,77%-1.12

Yalanla abâd olunmaz!

Şevki Yılmaz

Abone OlGoogle News
26 Kasım 2021 06:54

Bismillahirrahmanirrahıım

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mümin kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

“Ya veyl!’’ nidası ile ‘’Eyvahlar Olsun! Yazıklar Olsun! Vay ki yalancıların haline vay! ” diye buyuran Allahımıza kul ve “Benim Ümmetim her günahı işleyebilir! Ama asla yalan söyleyemez!” buyuran eşsiz Önderimiz Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize Ümmet olan bir Müslüman asla ama asla yalan söyleyemez! Ve yalanı asla yayamaz!

Ölçümüz Ana Hayat Yasamız Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye olmadığı sürece;

Yalan, Yuva yıktırır!

Yalan, Cinayet işletir!

Yalan düşmanlığı, kini ve nefreti yaygınlaştırır!

Yalan, adaleti yok ederek mahkemeleri yanıltır!

Yalan, mazlumu ağlattırır, zalimi güldürtür!

Yalan, piyasayı pahalılaştırır!

Yalan, tedbirleri zorlaştırır!

Yalan, yardımı, iyiliği hayrı ve bereketi önler!

Yalan, kötülüğü ve zulmün yaygınlaştırır!

Sevgili Peygamberimizin; “insanların üzerine çok aldatıcı seneler gelecek. O senelerde yalancı kişi tasdik edilecek, doğru söyleyen ise yalancı çıkarılacak. Emanete ihanet eden kişi, emin gösterilecek, emin kişi de hain gösterilecek. Bir de “Ruveybidalar!” konuşacak!’’ buyurunca Ashab-ı Kiram; ‘’Ey Allah’ın Resulü, Ruveybida kimdir? diye sordular. Peygamberimizde cevaben; ‘’toplumun gidişatı hakkında konuşan, boş boğaz, sefih, rezil ve yalancı kişidir!” buyurduğu ve uyardığı bir çağda yaşıyoruz!

Şeytanların askerleri Firavunların çağımızın Sihirbazları olan şer Medya ve sosyal Medya ile yayılan yalan, iftira virüsleri yoluyla İnsanlık birbirine düşürülüyor! Savaşlar çıkarılıyor! Devletler Yıkılıyor! Darbeler yaptırılıyor! İktidarlar düşürülüyor! Liderler tasfiye ediliyor!

Bu Yalan ve İftira bombardımanları sebebiyle tolumun; Hakla ile Batılı, ak ile karayı, doğru ile yanlışı, dostla düşmanı, emin ile haini, mazlum ile zalimi ayıramaz hale getirildiği karanlık bir şirk ve küfür çağındayız!

Yalanlarla Devlerin cüce, cücelerin devleştirildiği, yalan tarihle şanlı Ecdadına ve şanlı Tarihine düşman edilerek Milli bir Medeniyeti yok edilen kapkara bir çağda yaşıyoruz.

Bütün bu “Çamur at, tutmazsa izi kalır!”düşüncesiyle devam ettirilen yalan kampanyalarının ve iftira bombardımanlarının ana hedefi; uyanışımızı, birliğimizi ve milli dirilişimizi önlemektir! Yıllar sonra sağlanan Ülkemizin İstikrarının önüne geçerek İstiklal ve istikbalimizi yok etmektir!

Ölçümüz Ana Yasamız Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye olduğu sürece tüm bu yalanlar ve yalancılar mutlaka yenilecektir! Çünkü “Allah sadece doğrularla beraberdir!” ve “Emrolunduğun gibi dost doğru ol!” Ayet’i Kerimeleri imanımız ve şiarımızdır! “Güneş balçıkla asla sıvanmaz” atasözü de moralimizdir!

“Ey iman edenler, eğer bir fasık, (harama ve yalana meyilli şahıslar, oluşumlar ve yayın organları) size (kızdırıcı, kışkırtıcı veya oyalayıp aldatıcı) bir haber getirip (verirse) onu ‘etraflıca araştırın’ (her anlatılana hemen inanıp kanmayın). Yoksa bilmeden (ve yanlış yönlendirme sonucu), bir kavme (ve kesime) kötülükle sataşıp (haklarına tecavüz etmiş duruma düşersiniz) de ardından bu işlediklerinize pişman oluverirsiniz.”Ve ‘’Ey iman edenler! (Birbiriniz hakkında kötü) Zandan (ve tahmini kurgulardan) çok kaçının; çünkü zannın (haksız ve alâkasız olan) bir kısmı günahtır (ve yalandır. Ve sakın) tecessüs de yapmayın (birbirinizin gizli ve ayıp yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin gıybetini de yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte (nasıl) bundan tiksindiniz. (Öyle ise) Allah’tan korkup (başkalarına kötülük düşünmekten ve küçük düşürmekten) sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok Esirgeyendir.’’ (Hucurat S.6 ve 12) İlahi Mesajlarına İman eden ve bu Mesajları hayatında yaşayarak uygulayan Müslümanları yalan ve iftira asla yanıltamaz! Mücadelesinden asla yıldıramaz ve birliğini, dirliğini asla bozmaz!

Evet, Ölçümüz Ana Hayat Yasamız Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’nin gereği almamız gerekli Maddi ve Manevi tedbirlerle daima mazlumdan ve mağdurdan yana olduğumuz sürece zulüm ve zalimler, yalan ve yalancılar İftira ve Müfteriler her zaman rezil ve zelil olmaya mahkûmdur! Çünkü ‘’Yalan’la abâd olunmaz! Yalanla abâd olanın, sonu berbâd olur.’’

Allah(c.c) hepimizi, tüm kirli ve sinsi şer planların oyununu bozacak olan Hak’tan, adaletten, doğruluktan,merhametten, meşveretten, uhuvvetten, ehliyet ve emanetlere sadakatten ayırmasın! Amiin.

Nefsimizde, Ailemizde ve Ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın ve Osmanlıca’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

Akit TV köşe yazarı