BIST11.064,85%0,37
USD33.0157%35.9884
EURO36,0036%42.8609
ALTIN2.565,68%0.64

Ilımlı İslam projesine reddiye veya kendi yol haritamız

Latif Erdoğan

Abone OlGoogle News
06 Temmuz 2024 10:54

-Cihadı bütün yönleriyle incele, onun terörizmle eş değer olduğu algısını ortadan kaldıracak çalışmalar yap, yapılan çalışmaları yaygınlaştır, bu mevzuda çekimser kalmış ilahiyatçıları, akademisyenleri, gazeteci ve yazarları cesaretlendir.

-Bazı içimizdeki oryantalistlerin Kur’an’a, hadise, sahabeye, geçmiş müçtehitlere karşı yaptıkları yıkıcı faaliyetlere mukabelede bulun, Kur’an, hadis, sahabe ve mezhep imamlarını var gücünle savun.

- İtikatta mutaassıp, amelde muhafazakar bir yolda yürü. Amerika’nın Müslümanları birbirine düşürmek için yaptıkları yapay tasnifleri boşa çıkar, bunların uydurma tasnifler olduğu fikrini yaygınlaştır. Köktendinci, gelenekselci, ılımlı, modernist, laikçi gibi ifadelerden, kategorik ayrıştırmalardan uzak dur. Kesinlikle İslam’ın bir bütün olduğu düşüncesinden, inancından taviz verme. Kendini bu yapay kategorilerden birine ait kabul etme, Müslümanlık kimliğinin ayrıştırılmasına izin verme. Onların uydurduğu kavramları kullanma.

-Müslümanlar arası tefrika ve ihtilafa sebep olacak her türlü düşünce ve eylemden kaçın. “Ümmetimin ihtilafı rahmettir” hadis-i şerifi mucibince, mezhepler arasında var olan müspet ihtilafları kültürel birer zenginlik olarak kabul et. İslam düşmanlarının aramıza sokmak istedikleri fitne ateşini her gördüğün yerde söndür.

-İslam’a girmiş, Müslüman olmuş millet ve toplumların, özellikle İslam öncesi tarihlerini öne çıkaran bilimsellikten, akademik gerçeklilikten uzak çalışmaların, bizi İslam’dan uzaklaştırmak adına yapılmış birer oyun olduğunu unutma. Zaten siz İslam’dan önce de ileri bir toplum idiniz, İslam’ın size bir katkısı olmadığı gibi sizi geri bırakan da bizatihi İslam’dır anlamına gelen bu oyunu bozmak için İslam’ın kazandırdığı maddi- manevi değerleri öne çıkaran çalışmalar yap, yapılan çalışmaları destekle, teşvik et.

-Dinin fıtri bir ihtiyaç olduğu hususunda ısrarla dur. Dinin, yaşamın anlamını pozitif yönde etkilediğini örnekleriyle anlat, özellikle genç nesli ikna et, uyar.

- Amerika ve Avrupa tarafından desteklenen dini kişi ve kurumların niçin desteklendikleri hususunda araştırma yap, elde ettiğin bulguları toplumla paylaş, toplumun onlardan destek alan kişi ve kuruluşlara özendirilmesini engelle, bu tür kişi ve kuruluşların dine ters yanlışlarını deşifre et.

-Amerika ve Avrupa’nın, Müslüman kitleleri bölüp parçalayarak birbirlerine düşürdüklerinde, psikolojik savaşın ana ilkesi olan tez ve antitezi birlikte destekleme prensibiyle hareket edeceklerini asla unutma! Onların bu hain, bu sinsi oyununa gelme!

-Özgürlüğü, ahlaki değerlerden ödün verme oranıyla tanımlayan; insanları ne kadar ahlaki değerlerden uzaklaşırsa o kadar özgür kabul eden Batı dayatmasına karşı, ahlaki değerleri öne çıkaran çalışmalarla mukabelede bulun. Ahlaki değerlerin yaygınlaşması adına yapılan çalışmaların tümünü maddi- manevi destekle.

-Aile kurumunun korunması adına çalışmalar yap. Aile içi hukukun İslami disiplinlerle korunmasının önemi üzerinde dur. Boşanmaları teşvik eden her türlü anlayış ve çalışmaların karşısında duruş sergile. Çocuğu aileden çok yönlü koparmak isteyen zihniyetle sürekli mücadele et.

-Aileyi dağılmaya sürükleyen her türlü beşinci kol faaliyetlerine karşı uyanık ol. Onlara karşı direnç oluştur.

-İslam’da örtünmenin hikmet ve gayeleri üzerine çalışmalar yap. Örtünmenin dejenerasyonu önlemede en fıtri çare olduğu gerçeğini sürekli vurgula.

-RAND isimli CIA’nin arka bahçesi sözde düşünce kuruluşunun Ilımlı İslam Projesi bağlamında yazdığı raporda FETÖ’nün ve tarikatların desteklenmesi teklifinin stratejik karşılığını iyi oku. Ilımlı İslam adı altında, kimliksiz, kişiliksiz dünya vatandaşı insanlar yetiştirme planına dur de. Dünyayı kespen değil kalben terk etmeyi, bir lokma bir hırka edilgen anlayışına indirgeyen tarikatlara empoze edilen terk-i dünya anlayışının aslında bütün dünyayı sadece kendi mülklerine geçirmek isteyen küreselcilerin nasıl işine geldiğini ve söz konusu yanlış anlayışın alabildiğine yaygınlaşması adına tarikatların niçin desteklenmesini istediklerini ve bu talepte yatan stratejik beklentiyi gör ve sen de onlara, mali birer ibadet olan zekat, sadaka ve infakın İslam’da yer edinmesi hikmetinin verileriyle, sahabe örnek modelinin hayata geçirilmesi pratikleriyle mukabelede bulun. Müslüman kardeşlerini, ayette anlatıldığı şekliyle “Yeryüzü mirasçısı salih kullardan olmaya” (Enbiya,105) teşvik et, yönlendir…

Latif Erdoğan

Akit TV köşe yazarı