BIST1.409,56%9.2945
USD9.2595%0.79
EURO10,7585%0.85
ALTIN526,39%-0.72
Akit HaberYazarlarHalis ÖzdemirHorasan Erenlerinin ocağı, Kadim Türk Yurdu Güney Türkistan

Horasan Erenlerinin ocağı, Kadim Türk Yurdu Güney Türkistan

Halis Özdemir

Abone OlGoogle News
16 Eylül 2021 14:09

Horasan Erenlerinin Müslüman Türk tarihinde önemi ve yerini daha sonra yazmak üzere bu konumuza gelecek olursak;
Güney Türkistan yani Afganistan'da 12 milyon Özbek Türkü yaşamakta ve 28 vilayetin 12 vilayetinde savaşlar ve yerinden yurdundan edilmelerinden önce nüfus çoğunluğunu Türkler teşkil etmekte idi.
GAZNELİLER devletinin yurdu; Afganistan!
16 Türk devletinden birisi olan Gazneliler Afganistan devletini simgeler.
Afganistan bu yanı ile aslında bir Türk yurdudur.
Tarihi deliller ortadadır.
Taliban Peştun milletidir.
Tarihçi saygın fikir adamı merhum Mustafa Necati Özfatura veciz bir şekilde konuyu şöylece özetlemiştir; "Milat'tan önce 125 ile Milat'tan sonra 40 yılına kadar Afganistan'da Saka Türkleri'nin hüküm sürdüğü biliniyor. MS 40-425 arasında Kuşanlar ve MS 425-566 Akhunlar devlet kurdular. Bundan sonra Türkler İslamiyetle şereflendiler. Sultan Mahmud'un kurduğu Gazneniler (999-1030) ilk Müslüman-Türk devleti olarak tarihe geçti. Hindistan'a kadar genişleyen ve şu anda ABD bombalarıyla bombalanan Gazze başkent idi. 1040 yılından sonra Selçuklular Afganistan'a hakim oldu. 12. asırdan sonra Harzemşahlar, Büyük Timur Devleti (Başkent Herat), Babürler, Avşarlar, Türkistan Beylikleri, Astrahanlar yöreye hükmettiler. Dikkat ettiğiniz gibi bu devletlerin hepsi Türk'tür ve bu topraklarda medeniyet adına göreceğiniz her eser (Mezar-ı şerif, Herat Ulu Cami gibi) Türklere aittir. Rus ve İngiliz işbirliği 1887'de Türkistan Beyi Şerif Han'ın öldürülmesinden sonra Türk hakimiyeti sona erdi. İngiltere ve Rusya aralarında anlaşma yaptılar. Buna göre; "Rusya Türkistan'ı (Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan)ı ilhak edecek, İngiltere ise Hindistan'ı müstemleke yapacaktı. İkisi arasında Güney Türkistan "Tampon ülke" olarak kalacaktı. Bu ülke "Afganistan" adı altında Peştunlar'a bırakılacak ve Türklerin bu bölgedeki hakimiyetine son verilecekti. Türklerin hiçbir zaman büyük ve güçlü devlet olmasına müsaade edilmeyecekti. Bu anlaşma halen yürürlüktedir. 1887'den sonra Afganistan'da (Güney Türkistan'da) Türkler devletin her kademesinde dışlandılar ve devre dışı bırakıldılar. Sadece Afganistan'da değil Hindistan ve İran'da da Türk hakimiyetine son verildi ki bu bir Rus-İngiliz hilesiydi. Şimdi muhasebe vakti 1978'de komünist darbe yapan Teraki ve diğer marksist liderler Peştun idi. 1979-1989 Rus işgali ve sonrası iç savaşta ölenlerin çoğu Türk asıllıdır. Ruslara karşı zafer kazanan komutanların büyük ekseri 89 sonrası iç savaşta öldürüldüler...."
Burada şunu da ilave etmeliyiz ki malesef Rusya Afganistan işgali sırasında hakimiyeti altındaki Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi Rusya'nın diğer bölgelerinde yaşayan müslüman Türkleri Afganistan da savaştırdı. 1994 yılında Özbekistan'da konuştuğum kendisi doktor olan bir Türk genci tıp fakültesi öğrencisi olduğu sırada asker olmamalarına rağmen kendisi gibi üniversite hatta lise öğrencisi olan Türk gençlerini Afganistan'da cepheye sürüldüklerini, savaşta sadece Rus subayların bulunduğunu anlatmıştı. Yani Rusya Afganistan'da Türk'ü Türk'e müslümanı müslümana kırdırdı!
Taliban malesef kavmiyetçilik yaparak ora da pek çok Türk asıllı müslümanı başta Penşir aslanı olarak bilinen Türk komutan Ahmet Şah Mesut'u kamera içine yerleştirdikleri silahla şehit ettiler. Suikastte kullandıkları silah teknolojisi ancak istihbarat örgütlerinde bulunabilecek cinsten ve CIA'ya ait bir teknolojidir.Taliban ABD işbirliği işin başından beri gizli açık sürmüştür.
Afganistan'da 32 etnik grup yaşamaktadır veçoğunlukla müslümandırlar dolayısı ile bizim kardeşlerimizdir. Taliban konusu geçmişi ile bilinerek Afganistan'da yeni kalıcı barışı inşa etmek, buna öncülük etmek Türkiye'den beklenmektedir. Taliban halen kardeş Pakistan'dan destek almaktadır.
Pakistan ve Afganistan'da Taliban yönetimi ile çok yakın stratejik ilişki kurmamız oradaki Türk ve Müslüman kanının dökülmesinin önüne geçilmesi, barışın sağlanması için çok önemlidir.
Ayrıca yıllarca iç savaş sonrasıAfganistan'ın Rusya'yı daveti ile başlayan Rus işgali ve savaşı daha sonra gene iç kargaşa sonrası afgsnstanın bu defadaABD yi daveti ile bu defa da ABD işgali ve iç savaşı yaşamış olan Afganistan şimdi ise malesefÇin işgali ile karşı karşıyadır. Daha öncede yazdığım gibi Çin işgali ne Rus işgaline ve nede ABD işgaline benzemez. Başta ABD bilindiği gibi girdiği yerleri yerle yeksan eder ülkeyi halkın başına yıkar elinde avucunda ne varsa alır ve çeker gider Çin e gelince Çin işgalini ülkeye yerleşerek kalıcı hale getirir bir daha da Doğu Türkistan da olduğu gibi Afgan devletinden kimse söz edemez bu bakımdan da Türkiye için bölgede huzurun ve iç barışın sağlanması yolunda atacağı adımlar son derece önemli ve tarihi zorunluluktur.
Önemine binaen ifade etmeden geçmek istemediğim Türkiye'yi fiilen ilgilendiren "yabancılara mülk satışı ve vatandaşlık verilmesi" konusu bir daha düşünülmeli ve Türkiye açısından özellikle Çinlilere mülk satışı ve vatandaşlık verilmesininbüyük tehlikeler barındırdığını gözardı etmemizin ilerde telafisi zor sorunlar çıkaracağını hatırlatmak isterim.
Coğrafyamızı ve yakın tarihimizi bilmemiz son derece hayati öneme haizdir.
Malesef yakın tarihimiz utturuldu!
Osmanlı'nın dağılması TC devletinin ilan
edilmesi ile cumhuriyeti öveceğiz derken
Osmanlıya küfretmek ve tarihi karartmak
devletin stratejisi halinde yürütüldü. Adeta
sanarsınızki Türk milleti 1923 ten itibaren var!
Herhalde dünyada hiçbir millette örneği
olmayan bir süreci topluma dayattılar sonuç olarak ta Türk tarihi unutturulmak istendi. Bunda da kısmen başarılı oldular.
Osmanlıya hakaret eden uyduruk hikayelerle Osmanlıyı küçük düşüreceğini zanneden bedhahlar bilmiyorlar ki Osmanlı'nın hakim olduğu vatan toprağından 62 devlet doğdu ve Osmanlı'nın atının nal seslerinin olduğu yerlere Türkiye tarihini adeta 1923 ye başlatmayı marifet sayan reddi mirasçılar bu gün çoğu yere pasaportla bile gidemiyorlar..
Nasıl da unutturdular Şam'ın Bağdat'ın Mısır'ın Libya'nın ve diğerlerinin daha dün vilayetlerimiz olduğunu.
Ne kadar unutturulmak istense de tarihi gerçeklerin üzeri örtülemiyor.
Tarihi gerçekler de Türkiye'ye bölgemiz ile çok yakın ilişki ve ilgi içinde olmamızı emrediyor.
Müslüman Türk tarihi üzeri örtülecek saklanacak bir tarih değildir. Bu hakkımüsteşrikler teslim eder ama bizim "gavur aşıkları" ayak diretirler.
Sonrasındaise; bizim ne işimiz var Libya'da ne işimiz var Irakta Suriye'de ne işimiz var Akdeniz'de deme gafleti ve "hiyaneti" içine girerler.
Bizim oralarda ne işimiz var(?) değil!
Bilakis bizim oralarda işimiz bitmedi! daha çok işimiz var !siz istemeseniz de ABD ve onun yandaşları istemese de!
Kalın sağlıcakla
Vesselam

Halis Özdemir

Akit TV köşe yazarı