BIST2.380,90%0,36
USD15.9128%0.02
EURO17,0045%1.17
ALTIN946,85%0.46

MESCİD İ AKSA KUTSALIMIZDIR 

Mustafa Albayrak

Abone OlGoogle News
12 Mayıs 2021 10:18

EVET !
MESCİD İ AKSA KUTSALIMIZDIR
Son günlerde Mescidi Aksa ile alakalıçok hatalıyorumlar yapılmakta.
Gerek varlığı gerekse de yeri hakkında bilhassa da bizim için kudsiyeti ile alakalı bu hatalı yorumlar.
Açmak isterim.
Mescid i Aksa kelime anlamı ile '' uzak mescid '' anlamına gelir.
Resimlerde gözüken sarı kubbeli yer Mescidi Aksa nın içerisinde yer almakla beraber salt ona Mescidi Aksa denilmez.
Oranın adı Kubbetus Sahra dır.
Yine Mescidi Aksa nın ilk kıblemiz olmadığı ile alakalıyorumlar oluyor.
Hz. Peygamber (sav) Medine’ye hicret ettikten sonra 16 veya 17 ay Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kılmıştı. Bir gün cemaate namaz kıldırırken gelen vahiyle kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrildiği bildirildi.
Kutsal hadise şu şekilde gerçekleşmiştir.
Peygamberimiz a.s bir gündüz namazını cemaatine kıldırırken
(öğle ya da ikindi) Bakara suresinin,
“( Ey Muhammed! ) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu ( vahiy beklediğini ) görüyoruz.
( Meerak etme ) elbette seni,hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz
(Bundan böyle)yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir
( Ey Müslümanlar ) Sizde nerede olursanız olun ( namazda )
yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler bunun Rabblerinden bir gerçek olduğunu elbette bilirler.
'' Allah onların yaptıklarından habersiz değildir ” mealindeki Bakara Suresinin 144. ayeti indi.
Bu ayetle Kâbe Müslümanların nihaî kıblesi olarak tayin edilmiş oldu.
Ayet inmeden önce cemaat dört rekâtlık namazın iki rekâtını kılmış durumdaydı.
Diğer iki rekâtı da namaz içinde Kâbe istikametine yönelerek kıldılar.
Bu olayın vuku bulduğu mescide bu sebeple “ Mescid-i Kıbleteyn ” ( İki Kıble Mescidi ) denilmiştir.
Medine i Münevvere yi ziyaret edenler bu mescid i biliriler.
Halen orada iki kıbleye dönüldüğü yerleri görürler.
Burada akla şu soru gelebilir.
Pekala Hz Peygamber (a.s ) efendimiz ve arkadaşları Medine ye hicret etmeden evvel yani Mekke de iken ne tarafa doğru yani hangi kıble istikametinde namaz kılıyorlardı da Medine de Mescid i Aksa ya dönmüşlerdi ?
Bunu neye istinaden yapmışlardır ?
Bu arada yukarda bahsettiğim Kubbetus Sahra nın da yer aldığı genel bölgeye ( ki içerisinde Hz Ömer Camii de yer almaktadır ) umumi çerçevede #MescidiAksa denilir.
Hz Peygamberin Miraca yükseldiği yerde burasıdır.
Devamında bahsi geçecek olan Beyti Makdis ten kasıtta zaten umumi manada Mescid i Aksa ve çevresidir.
Şimdi tekrar gelelim Peygamber Aleyhisselam efendimizin Mekke i Mükerreme de iken ne tarafa doğru namaz kıldığına ?
Hz. Peygamber’in Mekke’deyken ( yani daha Medine i Münevvere ye hicret etmeden evvel ) atası Hz. İbrahim’in ( a.s )inşa ettiği
Kâbe’ye dönerek namaz kıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bunun, Mekke'de mukim müşriklerekarşı Hz. İbrahim’in Tevhid çizgisini vurgulama hassasiyetiyle ilişkisi bulunduğu söylenebilir.
Ancak Medine’ye hicret vuku bulunca Medine civarındaki hisarlarda yerleşik bulunan kalabalık Yahudi kabilelerini
İslam’a ısındırmak maksadıyla kıblenin Kâbe’den Mescidi Aksa’ya dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz.
Zira Yahudiler Beyt-i Makdis’e yönelerek ibadet ediyordu.
Ne var ki bu durum Yahudileri şımartmış
“Bizim kıblemiz olmasa ibadetinde yöneleceği bir kıblesi yok” tarzında dedikodu yapmalarına sebebiyet vermişti.
Yahudilerin bu sözleri sebebi ile mahzun olan Hz. Peygamber efendimiz ( a.s ) kıblenin değiştirilmesi beklentisiyle sık sık yüzünü göğe çevirir, vahiy beklerdi.
Nihayet mealini verdiğim ayet yani Bakara Suresinin 144. Ayeti nazil oldu ve kıble Kâbe olarak tayin edildi.
Ancak Yahudiler bunu da dedikodu malzemesi yaparak, “Yönelmekte oldukları kıblelerinden onları
( Muhammed a.s ) çeviren nedir ? dediler.
Bunun üzerine “ De ki: Doğu da, batı da Allah’ındır. O dilediğini doğru yola iletir ( Bakara 142 ) ” ayeti inmiştir.
Görüldüğü üzere Bakara suresinde ki bu ayetler Kıble yön ve değişikliğinin de hep Vahy ile sabit olduğunu ispatlar.
Mescid i Aksa ya ilk kıble denebilir.
Tamam Mekke den hicret etmeden evvel de Kabe ye doğru namaz kılınmıştır ama Medine de ki ilk kıblemiz Mescidi Aksa dır...
Mescid i Aksa gerek Hz Peygamberin Mirac a yükseldiğine inandığımız ( ki ehli sünnet inancı bunu gerektirir ) yer olması hasebi ile gerekse de Medine de ki ilk kıblemiz olması sebebi ile ve daha bir çok hadis i şeriflerce sabit olmak üzere bizim için kutsal bir mabeddir.
Selam Hudaya Tabi Olanlaradır...

Mustafa Albayrak

Akit TV köşe yazarı