Yazarlar

Türkiye’de Katılım Bankacılığının Dünü Bugünü ve Geleceği

Balkan savaşının cereyan ettiği günlerde, gayrimüslüm tefecilerin zulmü altında inleyen Anadolu Tüccarı için bir çare olmak üzere Adapazarı’nda biraraya gelip elele veren bir avuç müslüman Türk’ün girişimiyle ADAPAZARI İSLAM VE TİCARET BANKASI adıyla ilk nüvesini veren İslami prensiplere dayalı bir banka fikri, 1920’lerin sonunda dönemin anti islamcı uygulamalarından nasibini alarak önce künyesindeki İSLAM dışlanmış, sonra da ADAPAZARI atılarak, kurucu iradeye muhalif olarak FAİZLİ BANKA’ya dönüştürülmüştür.
Yaklaşık 55 sonra Türkiye Faizsiz Finansa kapalı olarak ekonomik hayatını sürdürmüş, rahmetli Turgut ÖZAL’ın inisiyatifiyle önce ‘FİNANS KURUMLARI’ statüsüyle yeniden boy göstermiş, daha sonra ‘KATILIM BANKACILIĞI’ adını alarak bugünkü statüsüne kavuşmuştur.
Aradan geçen yaklaşık 35 yıllık tecrübe sonucunda toplam bankacılık kesiminden aldığı pay yüzde 5-6 bandında seyretmektedir.
Bugün itibariyle 3 kamu ve 3 özel sektör Bankası faizsiz finans alanında faaliyet göstermektedir. TBB çatısından ayrı olarak TKBB bünyesinde sektör temsil edilmektedir.
TKBB bundan 3-4 yıl önce kendisine hedef olarak 2023 yılında toplam bankacılık sektöründen yüzde 15 pay almayı hedeflemiştir.
Bu hedefi sayın Cumhurbaşkanımıza sektör hedef olarak verdiğinde ben mevcut politikalarda bir PARADİGMA değişikliğine gitmeden, bu hedeflemenin gerçekleştirebilir olmaktan uzak olduğunu beyan edenlerdendim. Cevabım da çok basitti. Yüzde 5 olan pazar payını yüzde15’lere getirmek için birkaç zorunlu koşulun biraraya gerçekleşmesi gerekiyordu.
  • Faizli bankacılıktan reel olarak daha fazla büyüme oranları performe etmek
  • Sektöre büyük sermayeli yabancı banka girişi sağlamak
  • Kamu’nun belli başlı proje finansman işlerini ve kamu mevduat tabanını faizli bankalardan faizsiz bankalara taşıması
  • Faizli bankalara FAİZSİZ FİNANS PENCERESİ açma izni vermek, belli bir bilanço büyüklüğüne geldiğinde de bu büyüklükleri müstakil faizsiz banka bilançosu olarak ayrı bir lisanslamayla ayırmak.
  • Toplumda FAİZSİZLİK PRENSİBİ konusunda diğer belirleyici aktörlerle birlikte bir FARKINDALIK oluşturmak
Aradan geçen bunca sürede bir arpa boyu yol alamadık. Türkiye Katılım Banlaları Birliği bu meselede pasif kaldı ve başarısız oldu. Ancak hala sanki bu hedef gerçekleşecekmiş gibi davranmaya devam etmektedir.
Bu hadise bize bir hikayeyi çağrıştırmaktadır. Bilirsiniz Sultan’ın kıymetli bir atı vardır, bir de kıyamadığı bir kızı, Sultan atını 5 yıl içerisinde konuşturabilecek kişiye kızını vereceğini taahhüt eder, bir şartla, o da atı konuşturamazsa gencin kellesi alınacaktır.
Tabii kimse cesaret edemez cazip, ama aynı zamanda ölüm demek olan bu teklife, köylülerden bir delikanlı cesaret eder ve evet der bu teklife. Delikanlıya arkadaşları sorar, aklın başında mı diye?
Delikanlı der ki zaten benim hayatım zor şartlarda geçiyor, 5 yıl bey gibi yaşarım, 5 yılda neler olur Allah bilir, AT ÖLÜR, ,KIZ ÖLÜR, SULTAN ÖLÜR, BEN ÖLÜRÜM der.
TKBB’nin Sayın Cumhurbaşkanına verdiği taahhüt mizah boyutuyla bu hikayeyi çağrıştırmakta, gerçeklerden kopuk ve zaman geçirmeye dönük olduğu hissi vermektedir, Sektörü takip edenler açısından.
Bu noktada konuya duyarlı olan karar alma birimlerinden bu hedefe nasıl ulaşılır sorusuna verdiğim cevapların dikkate alınması ümidiyle
Selam ve Dua ile.

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close