Yazarlar

Tarihten bugüne Türkiye’yi hedef alan ihanet projeleri

Emperyalist güç odaklarını yöneten ve yönlendiren derin yapılar, toplumların ve ülkelerin yer aldığı yaşam alanlarını kendi çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirebilmek için gündeme soktuğu projeler vardır. 

Bunlar, bazen bölgeleri bazen ise dünyaya şekil veren projelerdir.

Bu projeleri hayata geçirmek için zaman ve şartların oluşması beklenir veya özel operasyonlarla o şartların oluşması sağlanır.

I. Dünya Savaşı sırasında, 29 Nisan 1916’da emperyalist güç odaklarının yakın tarihteki en büyük projesi, Sykes-Picot gizli ihanet Antlaşmasıdır.

Birleşik Krallık, Fransa ve ÇarlıkRusya arasında imzalanan bu anlaşmanın hedefi, Osmanlı Devleti’nin çökertilmesi ve topraklarının bölüşülmesiydi.

Anlaşmayı yazanlar Mark Sykes ve François Georges-Picot’tur, imzalayanlar ise Edward Grey ve Paul Cambon’dur.

Özel operasyonlarla bu proje hayata geçirilmiş ve BüyükOsmanlı Devletiparçalanmış ve toprakları emperyalist güç odakları tarafından bölüşülmüştür. 

Sykes-Picot anlaşması çerçevesinde Orta Doğu’da çizilen haritalarla ortaya çıkan kukla ülkeler “Proje devletler”dir. 

Onun içindir ki, Orta Doğu’da Osmanlı sonrası huzur ve güven kalmamıştır. 

PROJE DEVLETLER VE 

PROJE ÖRGÜTLER

Varşova Paktı’nın çökmesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası, Türkiye’ye ihtiyacı kalmadığına inanan ABD öncülüğündeki emperyalist güç odakları, yeni konseptler oluşturarak Türkiye’yi Orta Doğu’da hedef seçmiştir.

Çünkü o güç odakları, Irak ve Suriye üzerinden tüm Orta Doğu’yu kapsamına alan yeni sömürü politikaları projesinin önünde en büyük engel olarak gördükleri ülke Türkiye’dir. 

Osmanlı sonrası kurtuluş savaşı vererek kurtarabildiğimiz topraklar üzerinde kurduğumuz son vatan parçası olan Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yeni projeler devreye sokulmak isteniyor. 

Önce, yıllardır büyük uğraşlarla “Proje figürler” yetiştirildi. Bu figürler desteklenerek farklı isimler ve maskeler altında ete kemiğe bürünmeleri sağlandı. 

Bu figürlerin biri F.Gülen, bir diğeri ise A. Öcalan’dır.

Bu figürlerin öncülüğünde FETÖ(Fetullahçı Terör Örgütü) ve PKK ve onun kuzey Suriye’deki uzantısı PYD/YPG gibi “Proje terör örgütler” oluşturulmuştur.

Bazen de proje siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları adı altındaki bazı yapılar ile bir takım medya kuruluşları o ihanet projelerin parçalarıdır.  

Mesela, FETÖ’nün kaset operasyonuyla CHP Genel Başkanlığından Deniz Baykal’ın ayrılması sağlanarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun getirilmesi, o projelerden biridir. 

MHP’yi bölümlerin oluşturduğu İP ve ‘R.Tayyip Erdoğan’sız bir AK Parti’ de o güç odaklarının hazırladığı projenin siyasi kanatlarındandır. 

Ülke içinde dış mihraklı oyunlar tezgâhlanırken, ülkemize yönelik, siyasi, ekonomik ve stratejik alanlarda baskılar oluşturmaya çalışan ülkelerde bazı figürler ve onların öncülüğünde örgütsel yapılar oluşturularak harekete geçirildiğine şahit olduk, oluyoruz.

Şimdi, yeni gelişen şartlar çerçevesinde bu ‘proje örgütler’ üzerinden Türkiye’nin de içinde olduğu Ortadoğu yeniden şekillendirilmek isteniyor. 

TürkiyeOsmanlı sonrası oluşturulan ve kukla diktatörler tarafından yönetilen ‘Proje Devletler’ gibi fiilen ve ruhen teslim alınmak isteniyor.

Bölücü terör örgütü PKK’nın silahlandırılması ve FETÖ’nün himaye edilmesinin sebebi bundandır.

YENİ ‘SYKES PİCOT’ 

BENZERİ PROJELER 

Tarihi Sykes-Picot ihanet anlaşması ömrünü tamamlamıştır. 

Şimdi onun devamı niteliğinde farklı bir proje devreye sokulmak için harekete geçildi. 

Osmanlı toprakları üzerinde etnik ve dini dengelere dayalı olarak kurulan “Proje Devlet”lerden olan Irak, Suudi Arabistan, Yemen ve Suriye’de yaşananlar bu projenin birer parçalarıdır. 

Ancak, bu güç odaklarının asıl hedefi Türkiye olduğu gerçeği artık gizlenemiyor. 

Sykes Picot ihanet gizli anlaşmasıyla Osmanlı parçalandı, şimdi ise ‘proje kukla devletler’BOP Projesi ile sınırları yeniden belirlenmeye çalışılırken, Türkiye’deparçalanmak isteniyor. 

ABD, Suriye’den çekilsede Türkiye’yeyönelik baskı politikalarının devamı olarak,PKK ve uzantısı olan PYD/YPG’yi koruyup kollamaya devam edecektir. 

Türkiye’ye “PYD/YPG’ye yönelik değil, DEAŞ’a yönelik operasyonlar yapın” demesinin sebebi budur. 

Unutulmasın ki; ABD artık tek karar sahibi değildir ve stratejik oyalamaları devam edemeyecektir.

Türkiye, bu oyunların farkındadır ve tüm hazırlıklarını büyük bir kararlılıkla sürdürüyor ve sürdürecektir.

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close