Ramazan YazarlarıYazarlar

Ayların Sultânı Olan Ramazân Ayına kavuştuk

Takvîmlere göre, 16 Mayıs 2018 [01 Ramazânü’l-mübârek 1439] Çarşamba günü, ayların sultânı olan Ramazân-ı şerîf ayı başladı.

[Bu vesîleyle, bütün okuyucularımızın, asîl milletimizin ve İslâm âleminin Ramazân-ı şerîf aylarını cândan tebrîk ediyoruz. Allahü teâlâ, hepimize, Hicrî-kamerî 1439 yılının mübârek Ramazân ayının feyiz ve bereketinden lâyıkı vechile istifâde etmeyi nasip buyursun. Âilece, milletçe ve bütün İslâm âlemi olarak, sıhhat ve âfiyet içerisinde, huzûr, sükûn, emniyet ve âsâyiş üzere, daha nice mübârek Ramazân aylarına kavuşmayı da lutfetsin.]

Halkımız arasında “Üç Ay”lar diye anılan “Recebü’l-ferd”, “Şa’bânü’l-muazzam” ve “Ramazânü’l-mübârek” aylarının, İslâm dîninde özel yerleri vardır.

Bu sene, takvîmlere göre, mübârek “üç ay”ların 1.si, “harâm aylar”ın 2.si, “hicrî-kamerî aylar”ın da 7.si olan, her ümmetin saygı gösterdiği, içerisinde muhârebe etmenin günâh olduğu, Âdem aleyhisselâmdan beri kıymetli bir ay olan, “mu’azzam, muhterem, kıymetli” demek olan “Recebü’l-ferd” ayı, 19 Mart 2018 Pazartesi [01 Receb 1439] günü başlamıştı.

Sevgili Peygamberimiz, Receb-i şerîf ayının başında, “Ey Allah’ım! Receb ve Şa’bân aylarında bize bereketler ihsân eyle, [bu ayları bizlere bereketli kıl] ve bizi Ramazân ayına da ulaştır” meâlinde duâ buyururlardı.

Bilindiği üzere Allahü teâlâ​; Receb, Şabân ve Ramazân aylarını, kullarının duâ ve tevbe etmeleri, yalvarmaları için birer sebep kılmıştır.

Receb ayı tevbe, hürmet ve ibâdet ayı; Şabân ayı muhabbet ve hizmet ayı; mübârek Ramazân ayı ise, yakınlık ve nimet ayı olarak bilinmektedir.

Bu ayların üçüne de hürmet etmek lâzımdır; bu da günâhlardan uzaklaşmakla ve ibâdetleri yapmakla olur. Bu mübârek zamanlarda va’dedilen sevaplara kavuşabilmek için, her şeyden önce itikâdı düzeltmelidir. İlmihâl bilgilerini öğrenmeli ve yaşayışını bunlara uygun hâle getirmelidir. Çok tevbe ve istiğfar etmeli, kazâya kalmış namazlarını, hemen kazâ etmeye başlamalıdır.

 

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close