Akit HaberFoto GaleriGündemKYK borcu nasıl yapılandırılır?
Gündem

KYK borcu nasıl yapılandırılır?

KYK borcu nasıl yapılandırılır?
KYK YAPILANDIRMA VAR MI? KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? AK Parti tarafından meclise sunulan yeni paket, vergi ve prim borcu olan vatandaşlara önemli kolaylıklar sağladığı gibi KYK borcu olan mezunlara da ödeme kolaylığı sağlıyor. 30 Nisan 2021'den önceki borçlar esas alınacak. KYK borçlarına ödeme kolaylığı sağlanması söz konusu olacaktır.Söz konusu düzenlemenin 1-2 hafta içerisinde meclisten geçmesi beklenmektedir. Borçluların ödeme süreçlerine önemli kolaylıklar sağlayan yasa çıktıktan sonra, başvuru yapmak isteyen vatandaşların 31 Ağustos 2021'e kadar gerekli yerlere müracaat etmesi gerekmektedir. İlk taksitin son ödeme günü ise 30 Eylül olarak duyuruldu. Anaparada herhangi bir indirimin söz konusu olmadığı yapılandırmada, anaparaya eklenmiş olan gecikme zammı ve faizinde indirim yapılmasını sağlıyor. Geciken süreç için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranının esas alınacağı açıklandı. Bu da, önceki dönemlerde aylık 1.40'lık gecikme faizinden daha düşük bir orandır.Borç ödeme süreci henüz başlamamış olan vatandaşlar ve borçlarını düzenli olarak ödeyen kişiler de ‘turkiye.gov.tr’den e-Devlet şifreleri ile gerekli adımları tamamlayarak borçlarını erteleme talebinde bulunabiliyor. İşsizlik süreci devam eden, lisans veya doktora eğitimine devam eden, askerlik durumu oluşan bireylerin başvuruları dikkate alınacaktır.Borçlu tarafından yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamının ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırıldığı durumda, anaparaya eklenecek enflasyon farkının yalnızca yüzde 10'u alınacaktır. Bu da demek oluyor ki, farkın yüzde 90'ı silinecektir. İkinci taksit döneminde borcun kapatılması durumunda enflasyon farkının yalnızca yarısı alınacaktır.2 ayda bir olan borç ödemeleri 36 ay sürecek olan 18 taksitte kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile kararlaştırılan borcu 6, 9, 12 ve 18 taksitte kapatacak vatandaşlar için sırasıyla yüzde 4.5, 8.3, 10.5 ve 15 olarak uygulanacaktır.
Abone OlGoogle News
KYK borcu nasıl yapılandırılır?
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işletmeler 2016-2020 yılları arası için matrah artırımına başvurabilecek.
Abone OlGoogle News
KYK borcu nasıl yapılandırılır?
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA OLACAK? Teklifle yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şöyle:*Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,* 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,* Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,* Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,* Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,* Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,* 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,* Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,* İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, *İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,* İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.* Hesaplamada kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı
Abone OlGoogle News